Zambawood

#MAGingsINOkaYAMS

 

#MAGingsINOkaYAMS

 

Nature, Emotions and Love [LA and Ino Wedding in Zambawood]

Harapin natin ang bukas nang may ngiti, tapang, at apoy na umaalab sa ating puso.
Ino & LA’s Zambales wedding

#MAGingsINOkaYAMS
February 17, 2018

Paradox Films
ProudRad
Ramon Bautista & Valentin Santos Naguit III
Emer Buenaventura & Nhot Munsod Bituin
Santi Obcena | House Of Santi
Felipe and Sons
JRA Lights and Sounds
By The Plattr

Vimeo: https://vimeo.com/259203160

Posted by Paradox Films on Friday, March 9, 2018

Harapin natin ang bukas nang may ngiti, tapang, at apoy na umaalab sa ating puso.

Ino & LA’s Zambales wedding, February 17, 2018

Paradox Films
ProudRad
Ramon Bautista & Valentin Santos Naguit III
Emer Buenaventura & Nhot Munsod Bituin
Santi Obcena | House Of Santi
Felipe and Sons
JRA Lights and Sounds
By The Plattr

Vimeo: https://vimeo.com/259203160